2. משחקי פורים

בימי הפורים מרבים במשחקים של דאדוס ( שש בש ) , כארטה ( קלפים ) , רונדה וסוירתי ( הגרלות ) . כמו כן מנהג העישון מתרחב ומקיף את בני הנוער , וכן מנהג השמעת הרעשנים והפיצוצים למיניהם : ׳לפדאל׳ , ׳טריטקאת׳ ו׳לחבא׳ על ידי אקדחי פורים , ׳לתאבוס׳ , וכן השמעת בדיחות וחרוזים על חשבון המן , כמו ׳המן מא ריתו קאמת אנאר לחיתו׳ ( = את המן האם ראית , בזקנו אש פרצה !) . 34 שמות כה , ח . 35 ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפד .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן