1. דוכני ממתקים ורעשנים

משנכנס אדר ניכרת תכונת הפורים בכל רחבי העיר . דוכנים גדולים לממכר ממתקים הונחו על המדרכות במרכזי החנויות ברחובות קריה . דוכנים אלו היו בצורת תיבות גדולות רחבות המחולקות לתאים שהכילו ממתקים למיניהם ואביזרי פורים : בלונים , רעשנים , אקדחים , כדורים , נפצים ושאר סוגים של תחמושת ומרעין בישין . הכול נועד כנגד המן ועשרת בניו , שכל שנה עוררו אותם לתחייה כדי לייסרם בארבע מיתות בית דין . מסביב לדוכנים ניצבים יום יום ילדים קטנים וגדולים , בני נוער , אבות ואמהות לשמח את ילדיהם בממתקי פורים . שפע מיני מתיקה רב ביותר , והדוכנים הופכים מוקד משיכה עיקרי וסממן מובהק לימי הפורים הנמשכים כשבועיים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן