5. דרוש לשבת זכור

מחבר הדרוש : ר׳ יעקב אביחצירא . מקור הדרוש : דורש טוב לר׳ יעקב אביחצירא , ירושלים תשנ״א , עמ׳ כא – כג . ההדרה : הדרוש מובא כאן בחלוקתו המקורית לפי שלוש החטיבות . הדרוש מפוסק בנוסף לפיענוח ראשי תיבות וקיצורים ומלווה במקורות ובמבוא קצר . מבוא הדרוש בנוי שלוש חטיבות , שהן שלוש אפשרויות של הסבר לקשר בין ׳אלי בים אלי בסיני׳ במדרש ׳אלי אלי למה עזבתני׳ , ׳אלי בים אלי בסיני׳ , וכבר הקשו הראשונים : מה עניין ים לסיני ? חטיבה א בחטיבה א מובאות הסיבות לכליה שנגזרה על ישראל בימי אחשורוש : מפני שנהנו מסעודתו של אחשורוש או מפני שהשתחוו לצלם , ושתיהן היו באונס , ולא מרצון . 19 כך גם בגיגלאן ( בשם ר׳ אהרן ב״ר שמעון סבאג ) , שלא כבשאר קהילות מרוקו ומחוצה לה שקוראים פיוט זה בשבת זכור ( נהגו העם , עמ׳ קמו סעיף א ; נתיבות המערב , עמ׳ קסו סעיף ב ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 76 סעיף י ; עטרת אבות , פרק כא , סעיף ב ) . המנהג הפילאלי ייחודי הוא בעיתויו , ומקורו כנראה במנהג התושבים שנהגו לומר פיוט ׳מי כמוך׳ ביום פורים בתוך שירת הים , ראה סידור אהבת הקדמונים , דף יב ע״א : ׳מסדרין הזמירות ושירת הים עד מי כמוכה באלים וא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן