3. דרוש לז׳ באדר לכבוד משה רבנו ע״ה

מחבר הדרוש : ר׳ יעקב אביחצירא זצ " ל . מקור הדרוש : דורש טוב לר׳ יעקב אביחצירא , ירושלים תשנ״א , עמ׳ צא – צה : דרוש ה׳ לכבוד משה רבנו ע״ה . ההדרה : הדרוש מובא כאן בשלמותו ובחלוקתו המקורית לפי פסוקים . הדרוש מפוסק ומלווה במקורות ובמבוא קצר . מבוא לדרוש מזמור מה בתהלים מוסב על פי הפשט על אחד ממלכי ישראל ( דוד , שלמה ... ) ומתאר את שבחיו : יפה , גיבור , זריז , מנצח את אויביו , עניו , דובר אמת , אוהב צדק ושונא רשע . לאחר שפסקה המלוכה בישראל התחילו לדרשו על המלך המשיח . בנוסף לדמות המלך מופיעה גם דמות המלכה : ׳שמעי בת והטי אזנך׳ ... ר׳ יעקב אביחצירא מאמץ מזמור זה בתהלים ודורשו על משה רבנו על שלל השבחים הנ״ל , ואילו את דמות המלכה – על נשמתו של משה . רוב השבחים קשורים סביב משה והתורה שזכה לתת לישראל . הדרוש מעצב את דמותו של משה רבנו כרבן של כל ישראל , אדון הנביאים ועוד . תיאור הרקע להכשרתו למנהיג של ישראל ולנותן התורה הן המידות הייחודיות שלו : הענווה , הצדק , הרחמים , מזכה את ישראל . הדרוש נחתם בשבחי נשמתו של משה : ׳״ממשבצות זהב לבושה לרקמות תובל למלך״ – שהוא הקב״ה ותשוב לפרגוד שהיתה ניזונית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן