1. לימוד ׳מי כמוך׳ וקריאת המגילה לפני פורים

מתחילת אדר מורי תשב״ר מלמדים לתלמידים את הפיוט ׳מי כמוך׳ לריה״ל בתרגום ערבי . כמו כן נוהגים לקרוא מגילת אסתר לפני פורים בבית הכנסת , מחציתה הראשונה בשבת ראשונה של אדר ומחציתה השנייה בשבת שלפני פורים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן