מבוא

בשונה מחנוכה וט״ו בשבט העוברים בקהילות תאפילאלת באופן צנוע וללא סימני חג ניכרים , פורים הוא מאורע מרכזי ועתיר חוויות לילדים ולמבוגרים על מנהגיו המגוונים . ההסבר לכך נעוץ בנופים שבהם נתהוו ימים אלה . נס חנוכה התרחש בארץ וט״ו בשבט קשור לנטיעות בארץ ולפרות שבהם נשתבחה ארץ ישראל ; נס פורים , לעומתם , התרחש בגולה ולכן הוא נקשר בגורלם של כל היהודים בכל אתר מאז מכתבם של מרדכי ואסתר : ׳ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים : לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה : כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים׳ ( אסתר ט , כ – כב ) . לימי פורים מנהגים קבועים המשותפים לכל קהילות ישראל : שבת זכור , תענית אסתר , קריאת המגילה , משלוח מנות , מתנות לאביונים , סעודת פורים ושמחת הילדים . אבל ההוויי שונה בכול . אופייה של שבת זכור , הסעודה שלאחר תענית אסתר , סעודת פורים – עיתויה ותפריטה , מנהגי השתייה , משל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן