פרק שביעי מאירועי חודש אדר תיקון ז׳ באדר שבת זכור פורים ואירועיו