2. דרוש לחנוכה

מבוא שם המחבר : ר׳ דוד ב״ר יעקב אביחצירא זצ " ל . מקור הדרוש : שכל טוב לר׳ דוד אביחצירא , ירושלים תשנ״ז , דרוש כב , עמ׳ תסט – תעג . מפאת היקפו הגדול של הדרוש מובא כאן רק חלקו הראשון . ההדרה : הדרוש מוהדר כאן , ונעשו בו השינויים הבאים : פיסוק , פיענוח ראשי תיבות , השלמת קיצורים , ציון מקורות והבהרות בתוספת מבוא . נושאי הדרוש הדרוש מתמקד במזמור לד של תהלים , ׳מזמור שיר חנוכת הבית לדוד׳ , ובהקשרים שונים : א . בית ראשון ושני ; ב . הסוגיה ׳מאי חנוכה׳ ( בבלי שבת כא ע״ב ); ג . הקשר בין חנוכה לשבת , לתורה , לחודש ולמילה , שעליהם גזרו היוונים ; ד . ראשי תיבות וגימטריות של פסוקי המזמור והקשרם לנושאים א – ג . כפילות מילים א . כפל המילים ׳מזמור שיר׳ כנגד בית ראשון ובית שני . ב . כפל המילים ׳מזמור שיר׳ כנגד הלל והודאה . ראשי תיבות א . מ׳זמור ש׳יר ח׳נוכת ה׳בית – ראשי תיבות משח״ה . ב . מ׳זמור ש׳יר ח׳נוכת – ראשי תיבות מש״ח = ראשי תיבות מ׳ילה ש׳בת ח׳ודש , שעל שלושה אלו שהם מעיקרי הדת גזרו היוונים . 5 כמנהג שאר קהילות מרוקו , מפני שמזכירים בו שמנים הפסולים להדלקה בשבת אבל מותרים בחנוכה ( עטרת אבות , פרק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן