סיכום

הפרק העוסק בחג הסוכות ובשמחת תורה , כולל קטעי הוויי של ליל שמחת תורה בארפוד ומוצאי חג הסוכות ושמחת תורה . את הפרק מעטר פיוטו לחג הסוכות של ר׳ מכלוף פדידא מריסאני . הפיוט מוהדר כאן לראשונה בליווי מבוא ופירוש המלווה במקורות . סדרי התפילה , ההושענות , ההקפות והפיוטים בשמחת תורה וליל הושענא רבה הנסקרים בפרק דומים הם לנהוג בשאר קהילות מרוקו . להלן המנהגים הייחודיים לקהילות תאפילאלת : א . ברוב הבתים קיים מבנה של סוכת קבע מעל לגג הבית או בחצר , ופתח באחד מכתליו . ב . לסכך הסוכה אין משתמשים כבימינו במחצלות של ׳סכך לנצח׳ , אלא בסכך חדש ירוק מדי שנה . סכך זה עושים מחריות של דקלים . ג . אין מקימים סוכה בבית הכנסת , כי אין משפחה שאין לה סוכה . ד . בכל שבעת ימי הסוכה יש שנוהגים לקרוא ביום ובלילה סדר המפורט בספר ׳חמד אלהים׳ : תורה , נביאים וכתובים , משניות וזוהר . ה . כל יום בחול המועד סוכות לפני מנחה קוראים את מגילת קהלת ומתרגמים לערבית . ו . באשר להדס אין מקפידים על הדס משולש ולא על שלושה ענפים , אלא לוקחים כמה ענפי הדס רגילים . ז . בכל בית כנסת קונים ארבעה מינים , שתיים עד ארבע יחידות בשביל המתפל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן