טז. פזמונים נוספים בליל שמחת תורה

מפי אל מפי אל תבנית השיר : השיר עשוי בתבנית קבע של טורים בני שלוש מילים . הראשונה והשלישית קבועות , והאמצעית משתנה לפי סדר א״ב . חריזה : מברחת . משקל : שש שבע הברות בכל טור . חתימה : אלפביתית . מקור : אוצר השירה : א . 2982 מבוא לפיוט : הפיוט פותח בפזמון רפריני שעניינו ברכת ה׳ את ישראל , ואחריו בתים מרובעי טורים בתבניות קבועות בשבח ה׳ נותן התורה , בשבח בן עמרם מוסרה , בשבח התורה , ובשבח לומדה ישראל . מפי אל מפי אל / יתברך ישראל אין אדיר כה׳ / ואין ברוך כבן עמרם אין גדולה כתורה / ואין דורשה כישראל אין הדור כה׳ / ואין ותיק כבן עמרם אין זכאה כתורה / ואין חומדה כישראל אין טהור כה׳ / ואין ישר כבן עמרם אין כבודה כתורה / ואין לומדה כישראל אין מלך כה׳ / ואין נביא כבן עמרם אין סמוכה כתורה / ואין עוזרה כישראל אין פודה כה׳ / ואין צדיק כבן עמרם אין קדושה כתורה / ואין רוחשה כישראל אין שומר כה׳ / ואין שלם כבן עמרם אין תמימה כתורה / ואין תומכה כישראל יום גילה תבנית השיר : השיר עשוי בתבנית קבע של טורים בני שלוש מילים . הראשונה והשלישית קבועות , והאמצעית משתנה לפי סדר א״ב . חריזה : מברחת . משקל : שמונה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן