טו. מהוויי ליל שמחת תורה בארפוד – לילת אדוראן

אשרי העם ה נה נה נה נה נה ה נה נה נה נה נה ש כ כה לו הו נו נו נו נו נו הו נו נו נו נו נו אשרי העם שיי אלהיו ומיד עם סיום סלסולי הפתיחה מתחיל בבית הראשון של הפיוט ׳לכבוד תורה הדורה׳ , וזה תבניתו : לכבוד תורה הדורה / אשר ברון וצהלה לעוטה כשלמה אורה / מזיו אורו אשר נגלה ברא עולמו ויקרא / לאור יום ולחשך לילה בתורה ידו חוללה / כל יצור וכל פעלה מרומם הוא ונעלה / על כל ברכה ותהלה אך לא כתבניתו השירית תבניתו הסלסולית , וכך הוא חולק וסולסל : לכבוד תורה הדורה / אשר ברון וצהלה לעוטה כשלמה אורה / מזיו אורו אשר נגלה ברא עולמו ויקרא / לאור יום ולחשך לילה בתורה ידו חוללה / כל יצור וכל פעלה מרומם הוא ונעלה / נה נה נה נה נה על כל ברכה ותהלה / ותהלה נה נה על כל ברכה ותהלה / ותהלה נה נה וכך ימשיך החזן מלווה בקהל את המשך הבתים . והנשים העומדות בעזרה , כשהיו שומעות את השירה ורואות את ספרי התורה , משמיעות צהלולי שמחה ללא הרף ורוחשות תפילה בשפתותיהן ובשפתן ומבקשות מה׳ בזכות התורה למלא בקשות דחופות : לשלוח תפילה לילד חולה , לזרז לידתה של מעוברת או להיפקד בזרע קודש של קיימא ... אווירת השמחה , שמחת החיים ושמחת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן