יד. יום שמחת תורה

ביום שמחת תורה יש רק שני חתני תורה : חתן ׳וזאת הברכה׳ וחתן ׳בראשית׳ , אבל לא חתן ׳מעונה׳ . נוהגים להרבות בעליית ׳מעונה׳ , ורוב העולים קוראים את פסוקי ׳מעונה׳ . לפני שעולה חתן ׳וזאת הברכה׳ מפייטים לכבודו ׳ישמח חתני׳ , אחר כך מברך וקורא , ובסיום מברך ׳אשר נתן׳ ומיד מברך ׳חתן בראשית׳ וקורא , ובסיום מברך ואומר קדיש . אחרי מפטיר אומרים ׳הדרן עלך׳ ואחרי כן ׳יהי רעוא׳ , ואין נוהגים לומר ׳לך לשלום׳ .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן