יג. ליל שמחת תורה

. 1 את ההקפות עושים פעמיים : בליל שמחת תורה אחרי מעריב ולמחרתו במנחה , אבל בשחרית נמנעים מכך בגלל טורח ציבור . . 2 לפני ההקפות מוכרים את כל הספרים . וזה סדר ההקפות : נוהגים לחלק את המזמור ׳הודו לה׳ קראו בשמו׳ ( דה״י א פרק טז ) שאומרים בבוקר לפני ׳ה׳ מלך׳ לשבעה חלקים עבור שבע הקפות , כדלהלן : . 1 ׳הודו ... ה׳׳ ( פסוקים : ח – י ) . . 2 ׳דרשו ... משפטיו׳ ( פסוקים יא – יד ) . . 3 ׳זכרו ... בה׳ ( פסוקים טו – יט ) . . 4 ׳ויתהלכו ... תרעו׳ ( פסוקים כ – כג ) . . 5 ׳ספרו ... עשה׳ ( פסוקים כד – כו ) . . 6 ׳הוד והדר ... קדש׳ ( פסוקים כז – כט ) . . 7 ׳חילו ... הארץ׳ ( פסוקים ל – לג ) . . 3 הכנות ספרי התורה להקפות : היו ממצעים את הספרים להיקף בינוני , כדי שלא יכבדו על נושאיהם . . 4 פיוטי ההקפות : הקפות ספרי התורה היו מלווים בפיוטים , ואלו הם הפיוטים והזמירות שנהגו לומר לפני ההקפות : א . ׳אשרי העם שככה לו׳ . ב . ׳לכבוד תורה הדורה׳ לר׳ משה אדהאן . ג . ׳רננו צדיקים׳ ( תהלים לג ) . ד . ׳יגדל אלהים חי׳ . ה . ׳אדיר יבנה עיר ציון׳ . ו . ׳יום גילה׳ . 64 בשם אדוני אבי , וכך שמע ר׳ בנימין לעסרי מאביו , ר׳ אב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן