יב. תפילת הגשם

בימים קדומים נהגו לומר תפילת הגשם אחרי תפילת מוסף לפני קדיש תתקבל , אבל החזן נהג לומר נוסח מיוחד לפני תפילת מוסף , ובו מזכיר את הזכרת הגשם : ׳קהלא קדישא הדין הוו זהירין לצלאה רב להושיע ומוריד הגשם לברכה׳ ( = הקהל הקדוש הזה ! הוו זהירים לומר בתפילה ׳רב להושיע ומוריד הגשם לברכה׳ ) .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן