י. סדר ההושענות

. 1 סדר ההושענות כמפורט ב׳זכור לאברהם׳ . . 2 גם בשבת נהגו לומר הושענות , אבל בלי להקיף . . 3 מנהג הוצאת ספר תורה בהושענות : אחרי הלל מוציאים ספר תורה ומניחים אותו על התיבה ואומרים הושענות . בתום ההושענות אומרים קדיש תתקבל , מחזירים את ספר התורה להיכל , סוגרים אותו ופותחים שוב ואומרים ׳יהי רצון׳ ושאר קריאות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן