ט. חול המועד ושבת חול המועד

. 1 כל האומנים שובתים ממלאכתם בכל ימי חול המועד , והסוחרים סוגרים את בתי עסקיהם , ורק השוחטים נהגו לשחוט בחול המועד כדי לספק בשר טרי לבני הקהילה . . 2 בחול המועד אין אומרים מזמור ׳השמים מספרים כבוד אל׳ ולא ׳בית יעקב׳ ומזמור של יום . . 3 בשבת חול המועד אין אומרים מזמור של חג . . 4 בברכת ההפטרה חותמים : ׳מקדש השבת וישראל והזמנים׳ מפני שימי הסוכות חלוקים בקרבנותיהם , ובכל יום גומרים את ההלל .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן