ח. פיוט לסוכות מאת ר׳ מכלוף פדידא מריסאני

כתובת השיר : פיוט לכבוד חג הסוכות סי [ מן ] אני מכלוף נועם ׳אל מעוז מחסה׳ . תבנית השיר : השיר עשוי בתבנית מעין אזורית דו ענפית ובו שמונה מחרוזות . בכל מחרוזת חמישה טורים : שלושה טורים ראשונים תלת צלעיים תואמי חריזה ענף א׳ , טור רביעי דו צלעי ענף ב וטור חמישי דו צלעי אזורי . חריזה : אאב . גגב . דדב . הה . הו . זזח . טטח . ייח . ככ . כו / ... משקל : שלוש עשרה הברות בטורים התלת צלעיים ושתים עשרה בטורים הדו צלעיים . מקור : כתם פז לר׳ מכלוף פדידא , ירושלים תשכ״א , עמ׳ קטו . מבוא לפיוט : הפיוט פותח בחלקו הראשון ( טורים 15 – 1 ) בשבח ה׳ שנתן תורה לישראל , בהשגחתו עליהם במדבר ובסיפוק כל צורכיהם , המן שירד להם בזכות משה , באר המים בזכות מרים וענני הכבוד בזכות אהרן . בחלקו השני של הפיוט ( 35 – 16 ) הפייטן מרצה את הלכות הסוכה : מידותיה , דיני המחיצות והסכך , קישוטי הסוכה ושאר תנאים המכשירים אותה . הפיוט נחתם במחרוזת האחרונה בארבעת המינים הרומזים כל אחד 56 השווה ישראל סבא , עמ׳ . 302 כך המנהג בקהילות מרוקו לקשט את הלולב ( נהגו העם , עמ׳ קלח סעיף ה ; נתיבות המערב , עמ׳ קמה סעיף לב ; זוכר חסדי אבות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן