ז. ארבעה מינים

. 1 אתרוגים מהודרים היו מגיעים לתאפילאלת מאגאדיר ומצווירה . האתרוגים אינם מורכבים , גונם צהוב והם בעלי פיטם וחלקים ללא כל פגם . לאחר העלייה לארץ הנטייה של חכמי אביחצירא היא להעדיף אתרוגי ארץ ישראל על אתרוגי מרוקו המהודרים . . 2 באשר להדס אין מקפידים בתאפילאלת על שלושה ענפים , ולא על הדס משולש , אלא לוקחים כמה ענפי הדס רגילים . 49 כך המנהג בקהילות אחרות במרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קמב סעיף טז והערה טז שם אל המקורות ; זוכר חסדי אבות , עמ׳ 138 סעיף י ) . אולם יש״א ברכה לא נהג לקרוא סדר זה ( ישראל סבא , עמ׳ . ( 197 התנגדותו למנהג מתאששת גם מעדותם של ר׳ מסעוד מלול ור׳ אלעזר אביחצירא , כפי ששמעתי מפיהם . בבא צאלי לא הסתמך על ׳חמד אלהים׳ ולא על ׳חמדת ימים׳ , ספרים אלמוניים המיוחסים על פי החשד לשבתאים . כאן המקום להעיר שהמעיין בספרים אלה לא ימצא כל רמז שבתאי , וגם על ספרים אלה אפשר לומר ׳אשרי מי שחושדים בו ואין בו׳ , וכבר יצא הספר ׳חמדת ימים׳ בירושלים בהוצאת ׳יריד הספרים׳ במהדורה חדשה תשס״ד ובראשה הסכמתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל , שספר ׳חמדת ימים׳ מהווה מקור בפסיקותיו ההלכתיות על פי הקבלה ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן