ו. לימוד ושינה בסוכה

. 1 בכל שבעת ימי הסוכה יש שנהגו לקרוא ביום ובלילה סדר המפורט בספר ׳חמד אלהים׳ : תורה , נביאים וכתובים , משניות וזוהר . . 2 כל יום בחול המועד סוכות לפני מנחה קוראים את מגילת קהלת ומתרגמים לערבית . . 3 חסידים ואנשי מעשה נהגו לישון בסוכה כל שבעת הימים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן