ד. אושפיזין בסוכתו של בבא צאלי

מרא דאתרא , יש״א ברכה , נהג להזמין אורחים לסוכה ששמותיהם כשמות האושפיזין . ביום ראשון הזמין אורח ששמו אברהם , ביום שני יצחק וכן בשאר הימים . ליום השביעי הזמין פעם אחת אורח ששמו צמח , לבשר את בוא המשיח .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן