ג. ליל סוכות

לפני שנכנסים לסוכה אומרים : ׳עולו אושפיזין עילאין קדישין , עולו אבהן עילאין קדישין למיתב בצלא דמהימנותא עילאה בצלא דקודשא בריך הוא׳ . מנהג תאפילאלת להקדים תמיד משה ליוסף , בין באושפיזין בין בסליחות ובין בהושענות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן