מבוא

בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת : למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה׳ אלהיכם ( ויקרא כג , מב–מג ) . ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה׳ אלהיכם שבעת ימים ( שם , פסוק מ ) . הימים שבין יום כיפור לסוכות בכל קהילות ישראל אפופים הילה רוחנית ואווירה חגיגית של הכנת הסוכה , ארבעה מינים וקניות לחג הארוך , לפיכך אין אומרים בהם תחנונים . בקהילות תאפילאלת ניכרו ימים אלה אצל מחצית מהמשפחות באי הבערת אש , מעין הכנה נוספת לחג . בכל הבתים של קהילות תאפילאלת קיים מבנה של סוכת קבע מעל לגג הבית או בחצר , ואת הסוכה מסככים בחריות של דקלים המעטרים את נופיה של תאפילאלת בכל מקום . לכן הסוכה נעדרת מנופי בתי הכנסת . אתרוגים מהודרים היו מגיעים לתאפילאלת מאגאדיר ומצווירה . האתרוגים אינם מורכבים , גונם צהוב , הם בעלי פיטם וחלקים ללא כל פגם . באשר להדס אין מקפידים בתאפילאלת על שלושה ענפים , ולא על הדס משולש . הפרק יתאר את מנהגי החג ואת ההוויי המיוחד כמו רכישת ארבעת המינים וההבחנה בהקפדה בין חזנים ותלמידי חכמים ובין בע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן