סוכה בסגנון פילאלי מקושטת בחיטי סוכת ר' דוד נזרי מבאר שבע