8. מוצאי יום כיפור

מברכים ברכת הלבנה במוצאי יום כיפור לפני טעימה . אין מבעירים אש ואין מחממים ומבשלים במוצאי יום כיפור , אלא אוכלים ממה שהוטמן בערב יום כיפור .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן