7. מהוויי התפילה ביום כיפור

בית הכנסת על שם ׳באלו בן יחיא׳ ( מכלוף בן יחיא נזרי ) כולו שוקק חיים ביום כיפור , הומה ורועש . הכול עומדים ברוב התפילות והסליחות , בחורים , נערים גם זקנים , ומחזורי ׳זכור לאברהם׳ בידיהם . אוזניהם כרויות לכל ברכה ומילה , ופיהם פתוח לכל העניות בקול רם ובמקהלה : ׳ברוך הוא וברוך שמו׳ ! ׳אמן׳ ! ׳בדיל ויעבור׳ ! ׳עננו׳ ! ׳ענינן׳ ! ׳תמחול׳ ! ׳תסלח׳ ! קטעי תפילה שלמים מנסרים באוויר ובמרכזם הפסוק ׳כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל עונותיכם לפני ה׳ תטהרו׳ ! החזן בא חאקי ( ר ' יצחק ב״ר מכלוף נזרי מאיר ) לא ייעף ולא ייגע . כמעט כל היום עומד הוא בתיבה , ושפתיו אינן פוסקות מתפילה . קולו צלול וערב , עולה ויורד , והוא נח קמעא רק בעניות של הציבור ב׳אמנים׳ ו׳בברוך הוא וברוך שמו׳ . הנה פותח הוא בהכרזה לאחר ׳הודו׳ על אלוהותו של ה׳ : ׳ה׳ הוא האלהים ה׳ הוא האלהים׳ בקול רציני וכנוע עם נעימה של יראה וחרדה , ואחר כך עובר באותה רצינות ובאותו כובד ראש להכרזה על מלכות ה׳ לנצח : ׳ה׳ מלך – ה׳ מלך – ה׳ ימלוך – לעולם ועד׳ . המתפללים כאחד דרוכים ומוכנים לכל ענייה , בקול רם אחיד ומקהלתי . מיד לאחר הזמירות החזן , ויחד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן