4. ליל כיפור

סדר התפילה הוא ככתוב ב׳זכור לאברהם׳ : ׳לך אלי תשוקתי׳ , ׳שמע קולי׳ , ׳ענה עני׳ , ׳כהניך ילבשו צדק׳ , הוצאת ספר תורה , ׳רבון העולמים׳ , ׳ברוך המקום׳ . אחר כך אומרים ׳כל נדרי׳ שלוש פעמים ג׳ גברי , כל אחד פעם אחת . ברכת ׳שהחיינו׳ אומר החזן , אחר כך זוהר ׳קם רבי שמעון׳ , אחר כך ברכת המלך , ׳הנותן תשועה למלכים׳ , ו׳מי שברך׳ לחתנים בשמחת תורה : חתן ׳בראשית׳ וחתן ׳וזאת הברכה׳ . לבסוף אומרים ׳ימלוך׳ , ׳מזמור לדוד׳ , ׳שובה למעונך׳ ׳והוא רחום׳ ו׳ברכו׳ , ואין אומרים קדיש לפני ׳ברכו׳ . פרשת שמע ישראל כולה אומרים כל הקהל בקול רם ובקצב אחיד , כולל הפסוק ׳ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד׳ הנאמר בדרך כלל בלחש .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן