ב. ממנהגי עשרת ימי תשובה

המלך המשפט : נוהגים כדעת הרמ״א שמי שטעה ואמר ׳מלך אוהב צדקה ומשפט׳ במקום ׳המלך המשפט׳ אינו חוזר , וכך סובר גם יש״א ברכה . אבינו מלכנו : אומרים ׳אבינו מלכנו׳ גם בשבת שחל בעשרת ימי תשובה , אבל מדלגים על הקטעים ׳מחול וסלח׳ , ׳קרע רע׳ , ׳מחוק ברחמיך הרבים׳ , ׳מחה והעבר׳ . תעניות : חסידים וכמה מהמון העם , אנשים ונשים , נוהגים להתענות בכל עשרת ימי תשובה ביום וסועדים את לבם בלילה , ויש שנוהגים לצום עוד שלושה ימים לפני עשרת ימי תשובה להשלים עשרה ימים במקום שני ימי ראש השנה ושבת שובה , שאין מתענים בהם . שבת שובה : בשבת שלפני יום כיפור נאמרת דרשה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן