א. ראש השנה

. 1 ערב ראש השנה : חסידים ואנשי מעשה וכן נשים מתענים בערב ראש השנה עד לפני מנחה . בערב ראש השנה לאחר שחרית עושים התרת נדרים . לאחר התרת נדרים בערב ראש השנה נוהג קהל המתפללים לפרוע נדרים , תרומות ועליות שנדבו לבית הכנסת ולחזן בשעת עלייה לתורה , ולפרוע את חובם עבור קניית מצוות וסידור זמירות . . 2 ליל ראשון של ראש השנה : סדר התפילה על פי מחזור זכור לאברהם : ׳לשם יחוד׳ , ׳יהי רצון׳ , ׳ונח מצא חן ... ׳ עשר פעמים , ׳למנצח׳ , ׳אחות קטנה׳ וערבית . בתום התפילה מוכרים את תפילת הפרנסה : ׳לדוד מזמור לה׳ הארץ ומלואה׳ . . 3 ליל שני של ראש השנה : סדר התפילה כמו ליל ראשון , אבל אין אומרים את הפיוט ׳אחות קטנה׳ וגם לא את הפיוט ׳חון תחון׳ . . 4 קריאת התפילה בקול : בכל תפילות העמידה הנאמרות בלחש על ידי היחיד בראש השנה וביום כיפור : ערבית , שחרית , מוסף , מנחה ונעילה – נוהגים שאחד מן הקהל אומר את התפילה בקול , החל מהקטע ׳לדור ודור המליכו לאל׳ ועד ׳מודים׳ , והכול עוקבים אחריו מילה במילה . . 5 קידוש וברכות : מקדשים על היין , נוטלים ידיים , מברכים ׳המוציא׳ , מטבילים את הפת במלח כרגיל ולא בסוכר . אחר כך עורכים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן