ז. אמירת המזמור ׳לדוד ה׳ אורי וישעי׳

מראש חודש אלול עד יום הושענא רבה אומרים מזמור ׳לדוד ה׳ אורי וישעי׳ ( תהלים כז ) שלוש פעמים ביום : א ) בערבית לפני ׳ה׳ צבאות עמנו׳ ; ב ) בשחרית אחרי ׳עלינו לשבח׳ , כדי לומר קדיש אחרי המזמור ; ג ) במנחה במקום ׳למנצח בנגינות׳ .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן