א. מהוויי חודש אלול

מי שלא חש מימיו את האווירה של חרדת ימי הדין והחשבון , הרחמים והסליחות , מוזמן הוא לקצהו זה של העולם הסג׳למאסי בואך תפילאלתה וארפודה , עריהם של יראים ותמימים , אשר הצמיחו אנשים בדמותם של מלאכי עליון ובראשם רבי יעקב אביחצירא , שנתקדש שבעתיים : התקדשות דלתתא והתקדשות דלעילא , והותיר קדושה ושפע עליון לבאים אחריו , המה יוצאי חלציו . חודש אלול ועשרת ימי תשובה בקהילות תאפילאלת הם דוגמה מוחשית ביותר לחרדה ולאימת ימי הדין והחשבון ביום הרת עולם וביום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים . תכונה רבה של הכנות , סליחות ותעניות הורגשה בחלל זה של העולם הקרוי סג׳למאסא , כאילו הציבו בחזית של כל בית ביישוב מודעות בנוסח : ׳הכון לקראת אלהיך ישראל׳ . אנשי המקום קיימו בגופם ובסיגופם את הקריאה : ׳שובה ישראל עד ה׳ אלהיך׳ . ואין אנו מדברים על תלמידי חכמים שמילאו את כרסם בש״ס ובפוסקים או במקובלים העוסקים בחכמת הנסתר , אלא באנשי עמך שעליהם נאמר : ׳כפלח הרמון רקתך׳ , המלאים מצוות כרימון . אלה ראו במוחש את יום הדין המרחף בחלל ומתקרב ובא , ואין איש יודע מה יהיה גורלו : ׳מי יחיה ומי ימות׳ . יש שהיו מתענים שני וחמישי בכל ארבע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן