מבוא

ראש חודש אלול חותם את השנה הקודמת ופותח שער רוחני לשנה הבאה ולימים הנוראים , ימים של חשבון הנפש , בסימן של ׳ומל ה׳ את לבבך ואת לבב זרעך׳ – ראשי תיבות אלול , ושל הכנה לשאר חגים ומועדים , והראשונים הם סוכות ושמחת התורה . ימי אלול בקהילות מרוקו ניכרים בהשכמה לתיקון חצות ולסליחות , תעניות ועשיית תיקון כרת . פרק זה פותח בהוויי הרוחני המיוחד בקהילות תאפילאלת של קבלת חודש אלול בסימן של ׳הכון לקראת אלהיך ישראל׳ , הוויי המשרה אווירה של כובד ראש ועשיית חשבון נפש . דוגמה לכך היא ההשכמה הכפולה בלילות אלה – ההשכמה בחצות הלילה לסליחות והשכמה חוזרת לתפילת שחרית – והמנהג של אנשים ונשים להתענות בכל ימי החודש , ובמיוחד בימי שני וחמישי . הפרק כולל תיאורי הוויי של ההשכמה לסליחות , הכנת הקפה למתפללים , תיקון כרת ותעניות . חלק מרכזי וחשוב בפרק , שבו הוא נחתם , הוא הדרוש לחודש אלול מאת עטרת ראשנו , ר׳ דוד אביחצירא . הדרוש מוהדר בחלקו לראשונה ומלווה במבוא מפורט , בפירוש ובמראה מקומות . שלושה רעיונות מרכזיים בו משותפים לרעיונות חודש אלול : א . כוחו הרוחני של המזמור על פי שמותיו הקדושים , צירופיו ורמזיו , ראשי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן