ג. ברכת הלבנה

. 1 נוהגים לברך את ׳ברכת הלבנה׳ רק לאחר שעברו עליה שבעה ימים אחרי המולד , אבל משתדלים לברכה במוצאי שבת . לכן אם מלאו לה שבעה ימים ביום חמישי , ואין חשש לעננים , מעדיפים לברכה במוצאי שבת . . 2 במוצאי שבת מבדילים ואחר כך מברכים ׳ברכת הלבנה׳ . . 3 בתשרי מברכים ׳ברכת הלבנה׳ במוצאי יום כיפור , ובחודש אב – במוצאי תשעה באב . . 4 אין נוהגים לומר את המזמור ׳השמים מספרים כבוד אל׳ בתחילת ׳ברכת הלבנה׳ ולא את הפסוקים ׳והיה אור הלבנה כאור החמה ... ׳ בסופה . . 5 סדר נוסח ׳ברכת הלבנה׳ כרשום בתפילת החודש : ׳לשם ייחוד׳ , ׳הללויה הללו את השמים׳ , ׳כי אראה שמיך ... ה׳ אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ׳ , ׳ברוך אתה ... אשר במאמרו ... מחדש חדשים׳ , ׳סימן טוב ... כשם שאנו מרקדים ... דוד מלך ישראל׳ ( שלוש פעמים ) , ׳אמן אמן אמן , סלה סלה סלה , לב טהור ... ׳ שלוש פעמים , ׳שיר למעלות אשא עיני׳ , ׳הללויה הללו אל בקדשו׳ , ׳תנא דבי ישמעאל׳ , ׳ר׳ חנניה בן עקשיא׳ , קדיש ׳על ישראל׳ . אחר כך אומרים את המילים : ׳צורתו של יעקב אבינו חקוקה בכסא הכבוד׳ . אח״כ החזן אומר ׳מי שברך׳ לקהל , ואומרים ׳שלום עליכם׳ . לבסוף אומרים את הפס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן