2. ליל ראש חודש

בערבית של חול אומרים לפני ׳ברכו׳ את המזמור ׳ברכי נפשי׳ ( תהלים קיד ) במקהלה ובקול רם . אחרי הקדיש שלפני תפילת העמידה החזן מכריז : ׳ראש חודש לברכה לחיים טובים ולשלום׳ , להזכיר למתפללים אמירת ׳יעלה ויבא׳ . אחרי ערבית עורכים סעודה ומוסיפים בה קצת תבשילים לכבוד ראש חודש , וכן למחרתו בסעודת היום , והנשים נוהגות לא לעשות מלאכה , כגון תפירה ורקמה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן