1. ערב ראש חודש

בערב ראש חודש יראים ואנשי מעשה נוהגים להתענות , וכן נשים רבות . בתקופה קדומה יותר נהגו להוציא ספר תורה ולקרוא פרשת ׳ויחל משה׳ במנחה , ואחרי מנחה היו סועדים את לבם במאכל .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן