2. תארים לחודשים

בברכת החודש נוהגים להוסיף תואר לרוב החודשים : בסימן טוב יהי לנו ראש חודש מר חשון . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש כסלו . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש טבת יהפך לשמחה . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש שבט . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש אדר המהודר . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש ניסן המלומד בנסים . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש זיו אייר . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש סיון המוכתר בכתר תורה . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש תמוז יהפך לשמחה . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש אב הרחמן . בסימן טוב יהי לנו ראש חודש אלול המרוצה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן