א. שבת שלפני ראש חודש (שבת הכרזת החודש, או ׳שבת מברכים׳)