2. סדר ההבדלה בבית

בני המשפחה יושבים במרכז הבית סביב מגש עגול ומיוחד לתה , ובו קנקן תה וכוסות . בעל הבית קורא פסוקים ראשונים מפרשת ׳וישלח׳ ( א – יג ) : וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום : ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה : ו ֽ יהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך : וישבו המלאכים ו׳שובה׳ אם חל יו״ט באמצע השבוע , אבל אומרים ׳ואתה קדוש׳ . הטעם למנהגים ב - ג הוא שיש צורך בששת ימי המעשה , וסימנך – ׳ומעשה ידינו כוננה עלינו׳ , יש צורך בשישה ימים רצופים של חול ( סדר רב עמרם גאון , בסדר מוצאי שבת ) . 142 בארץ כל מי שמריח ציפורן מברך ׳בורא עצי בשמים׳ , לעומת בני תאפילאלת בחו״ל שמברכים עליו ׳בורא מיני בשמים׳ ( ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית ) . 143 כך היה המנהג בקצר א סוק ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) , אבל בארץ התחילו לברך עליהם ׳בורא עצי בשמים׳ ( מפי ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית ) . אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו : ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן