1. סדר תפילת ערבית

סדר התפילה על פי תפילת החודש כך הוא : ׳אלפא ביתא׳ , ׳מכתם לדוד׳ , ׳לדוד ברוך ה׳ צורי׳ , ׳אשרי אדם משכים ומעריב׳ , ׳ויהי נועם׳ , ׳פתח אליהו׳ , ׳חסדי ה׳ אזכיר תפילות׳ ( פעמיים בניסן ) , ערבית , ׳ויהי נעם׳ , ׳שובה׳ , ׳עד מתי׳ , הבדלה . שבע פעמים בשנה אין אומרים ׳שובה׳ במוצאי שבת אם עתיד לחול יום טוב באותו השבוע , אלא מתחילים ׳ואתה קדוש׳ : במוצאי שבת שלפני פסח , לפני שביעי של פסח , לפני שבועות , לפני ראש השנה , לפני יום כיפור , לפני סוכות ולפני שמיני עצרת . בן הרוש הבריח הלה את ידו להימנע ממגע יד עם זה שעלה לתוכחה . ועוד מעשה באיש אחד ושמו בא חאקו ( יצחק ) , שעלה לפרשת סוטה , ולמחרת נסחף בזרם הנהר שעלה על גדותיו וטבע , ואשתו באה לבית הכנסת וצעקה על הקהל שהעלוהו לפרשת סוטה ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) . 136 מאיר אחיו של בא יאהו הנאנא . 137 על פי משלי ג , יא – יב . מנהג אמירת הפסוקים נזכר בספרי המנהגים של מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ כב סעיף יא ; נתיבות המערב , עמ׳ פט סעיף קכט ) , ונהוג גם בקהילות אחרות . 138 ופעם אחת הסתכסכה אישה אחת עם בעלה שעלה לפרשת סוטה . על ביטול המנהג ראה דעת מהר״ח פאל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן