3. סעודה שלישית

אחרי מנחה אין עושים סעודה שלישית בבית הכנסת , אלא בבית . לכן כל המתפללים הולכים לבתיהם ועושים סעודה שלישית בלחם משנה בהשתתפות כל בני המשפחה , ומכינים תבשיל מיוחד בתנור השכונתי לכבוד סעודה שלישית . סדר סעודה שלישית כמובא בתפילת החודש : זוהר ׳תא חזי בכל שתא יומין׳ , ׳אתקינו סעודתא׳ , ׳בני היכלא דכסיפין׳ , ׳מזמור לדוד ה׳ רועי לא אחסר׳ , ׳ויאמר משה אכלוהו היום׳ , ברכת ׳שהכל׳ על המים , נטילת ידיים , ׳למבצע על ריפתא׳ , ׳המוציא׳ , הסעודה וברכת המזון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן