2. תפילת מנחה

בתקופה קדומה היה החזן מתעטף במנחה בטלית וכן חסידים ואנשי מעשה , ובפתיחת ההיכל אומרים נוסח ׳ואני תפלתי ... פתחו לי שערי צדק׳ המופיעה בתפילת החודש במקום ׳בריך שמיה דמארי עלמא׳ .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן