1. סמוך למנחה

יש קהילות שבהן החזן אומר דרשה לציבור לפני מנחה . בכל הקהילות נהוגה הקריאה העונתית בכתובים : משלי ופרקי אבות , איוב או דניאל .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן