3. זמירות של שבת

נוהגים לשיר שירי שבת המופיעים בתפילת החודש ובמרכזם ׳כי אשמרה שבת׳ ו׳שמרו שבתותי׳ , וכן שירי שבת ושירים אחרים נוסח ׳יגל יעקב׳ . 119 בקצר א סוק אומרים חזרה רק בשחרית ואחרי תפילות הימים הנוראים . במנחה של חול ובמוסף שבת ויום טוב אין אומרים חזרת הש״ץ ( בשם ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) . 120 כך בכל קהילות דרום תאפילאלת ובכללן גיגלאן ( בשם ר׳ אהרן ב״ר שמעון סבאג מגיגלאן ) , שלא כבשאר קהילות מרוקו שלפעמים היו מפסיקים ( נהגו העם , עמ׳ לג סעיף יד ) , והיו גם מברכים על טעימות ( נתיבות המערב , עמ׳ עז סעיף סג ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 67 סעיף ט ; עטרת אבות , שם , סעיף סה ) . בנושא זה סקר מחבר עטרת אבות ( שם , פרק יד , סעיף סה במקור אבות ) מקורות להקל ולהחמיר והכריע להקל כדי להיות מליץ טוב למקלים . 121 בעיר בשאר שבאלג׳יריה שמנהגיה זהים לאלה של תאפילאלת , סעודה שנייה : לצעירים – קציצות בשר נסוג ׳ליאפראג׳ עם לחם כבז . אוכלים בעמידה בלי נטילה אף על פי שאין נוסעים בשבת , ולמבוגרים לאחר שבאים מבית הכנסת התפריט דומה לזה של קהילות תאפילאלת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן