1. סדר הקידוש

סדר הקידוש של שחרית הוא כרשום בתפילת החודש : פותחים ב׳כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא׳ , אחר כך משניות ׳עשר קדושות הן׳ , זוהר ׳ביומא דשבתא׳ , ׳אתקינו סעודתא׳ , ׳אסדר לסעודתא׳ , ׳חי ה׳ וברוך צורי׳ , ׳מזמור לדוד׳ , ׳אל נערץ׳ , זוהר ׳קידושא דיומא׳ , ׳לשם יחוד׳ , ׳אם תשיב משבת׳ , ׳ושמרו׳ , וברכת ׳בורא פרי הגפן׳ על היין או ׳שהכל׳ על מאחיא .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן