14. נוסח הברכה למלך

בתקופת כהונתו של ר׳ מאיר אביחצירא בארפוד הוא פרסם במכתב שהופץ בכל בתי הכנסת ( של כל קהילות תאפילאלת ) לומר את נוסח ׳הנותן תשועה למלכים׳ עבור מלך מרוקו מוחמד החמישי . להלן תעתיק מכתבו של בבא מאיר . ב״ה ח׳ תמוז יה״ל התשי״ח אזהרה שמענו בצו לצו , על כל שלוחי צבור שבכל בתי כנסיות בשבתות וימים טובים אחר קריאת התורה וההפטרה יברך החזן בקול רם את אדוננו המלך סידי מוחמד בן יוסף יר״ה [ = ירום הודו ] בברכת הנותן תשועה ככתוב בסידורים והעם יענו אחריו אמן ואחר כך יברך הקהל כנהוג . וכך יהיו מתנהגים לחיטו״ל ( = לחיים טובים ולשלום ) מידי שבת בשבתו וכ״ש ( וכל שכן ) בימים טובים חק ולא יעבור ועליכם ועלינו תהא ברכת הטוב אמן . נוסח הברכה למלך ׳הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים . ומלכותו מלכות כל עולמים . הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה . הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה . הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינשא למעלה את אדוננו המלך סידי מוחמד בן יוסף ( חסן השני , מוחמד השישי ) ירום הודו . ולכל אנשי השררה . מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים . ומכל צרה ונזק יצילם . מלך מלכי המלכים ברחמיו ירום ויגביה כוכב מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן