13. נוסח ׳מי שברך׳ לקהל

׳מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן , דוד ושלמה , אליהו הנביא ואלישע הנביא הוא יברך וישמור וינצור את כל הקהל הקדוש הזה עם שאר קהילות הקודש , אתון ונשיכון ובניכון וטפליכון ( ותלמידיכון = נוסח בבא צאלי ) וכל מה דילכון . מלכא דעלמא יברך יתכון , וישמע בקול צלותכון . תתפרקון ותשתיזבון מכל צרה ועקתא . ויפרוש סוכת שלומו עליכם , ויחיש לגאלכם , ויסמוך נפילתכם , ויבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות , ויחזירנו בתשובה שלמה לפניך ( בחורף : ויעננו האל בגשמי רצון ברכה ונדבה ) ( בקיץ = ויעננו האל בטללי רצון ברכה ונדבה ) ... ׳ , והמשך הנוסח .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן