8. נוסח היסוד של ׳מי שברך׳ לעולה

׳מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה ... הוא יברך את השם הטוב פלוני ... ויתברכו בו הברכות כולם וכן יהי רצון ונאמר אמן׳ .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן