7. ׳מי שברך׳ לעולה

נוהגים לומר ׳מי שברך׳ כל שבת רק בעליות לספר תורה . החזן מברך את העולה , והלה מתנדב למברך ולשמש , אבל לא לבית הכנסת . שאר המצוות נמכרות אחת לשישה חודשים לפני פסח ולפני ראש השנה , ואז מברכים כל מי שזכה בכל מצווה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן