6. הקריאה בתורה

החזן קורא את כל הפרשה , והעולה לתורה שותק ועוקב ואינו לוחש או חוזר על קריאת החזן , אבל אם העולה יודע לקרוא , קורא הוא את הקטע שלו כולו . עליית מוסיף : באירועי שמחה , כגון מילה וחתן , מרבים בעולים של מוסיף לאחר שישי , קוראים פסוקים אחרונים של סוף שישי וחוזרים עליהם בכל עלייה , כבשאר קהילות מרוקו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן