3. פיוטים בתפילה

בשונה מערי המרכז במרוקו , לא נהגו בתאפילאלת לעשות שום הפסק בפיוטים מ׳ברוך שאמר׳ ועד אחרי העמידה לא בחול , לא בשבת ולא בחג . לפיכך בחג , או כשיש שמחה בבית הכנסת , כגון חתן , אומרים פיוטים רק לפני ׳ה׳ מלך׳ ולפני ׳ברוך שאמר׳ , אבל לא לפני ׳נשמת׳ , ואפילו הפיוט ׳אשירה כשירת משה׳ הנאמר לפני שירת הים בערי מרוקו לא שרוהו בתאפילאלת אלא לפני שעולה חתן שירה לספר תורה . גם הפיוט ׳יגדל אלהים חי׳ הנאמר לפני ׳ברוך שאמר׳ בכל קהילות מרוקו אינו נאמר בקהילות דרום תאפילאלת , אבל בקצר א סוק נאמר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן