2. סידור זמירות

כל קטעי הזמירות נאמרים על ידי מסדר או מסדרים , ואלו הם : ברכות השחר . ׳הודו לה׳ קראו בשמו׳ . ׳רננו׳ . ׳יהי כבוד׳ . ׳נשמת׳ . ׳יוצר׳ . זמירות אלו נמכרות אחת לחצי שנה . כל סדר נמכר בנפרד למסדר תורן אחר . שאר הקטעים נאמרים על ידי הקהל ביחד : ׳ברוך שאמר׳ , ׳ויברך דוד׳ , ׳שירת הים׳ ו׳אמת ויציב׳ , ורק ׳ה׳ מלך׳ , קריאת שמע וחזרת הש״ץ אומר החזן . ׳שירת הים׳ נאמרת במקהלה במנגינה מיוחדת לשבת , ובשבת ׳שירה׳ של ׳בשלח׳ ובשביעי של פסח נאמרת בטעמי המקרא . 90 בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית מריסאני . 91 הדילוג על קטעים לפני ׳ותתפלל חנה׳ הוא בגלל אופיים התחנוני . כך מנהג שאר קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ לג סעיפים טו – טז ; נתיבות המערב , עמ׳ טז סעיף י ; עטרת אבות , שם , סעיף עח ) , וכך המנהג בקצר א סוק ( מפי משה בר אשר ) . 92 גם בקצר א סוק אמרו פסוקים אלה ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) . תוספת זו לא נזכרה בספרי המנהגים לשאר קהילות מרוקו , אבל הפסוקים הנ״ל מופיעים בספר אהבת הקדמונים דף ד ע״ב . לאחר ׳ותתפלל חנה׳ ובקשות של חול הנחתמות בבקשה ׳אגדלך אלהי כל נשמה׳ כתוב ׳קדיש יהא שלמא , ואחר כך יאמר פסוקים אלה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן